Bạn đang cung cấp dịch vụ theo dõi KQXS MB 168 và đã có thị trường lẫn một lượng lớn người chơi sẵn, giờ bạn muốn đăng kí kinh doanh loại hình xổ số online của riêng mình thì có bị cấm hay xếp vào tội danh tổ chức đánh bạc, gá bạc hay không?

Tự kinh doanh xổ số online xử lý thế nào?

Ắt hẳn bạn cũng biết rằng ngành xổ số luôn mang lại lợi nhuận khổng lồ, bởi cách thức hoạt động lấy tiền của số đông rồi trích ra phần nhỏ để trả thưởng lại cho người trúng nên không bao giờ lỗ. Chính vì thế mà nhà nước luôn quản lý rất chặt các hoạt động của ngành này.

tự kinh doanh xổ số online

Xố số hiện tại vẫn nằm dưới sự bảo hộ độc quyền của nhà nước

Điều 23 Nghị định 30/2007/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 78/2012/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp kinh doanh xổ số

“1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

2. Các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt động theo mô hình công ty nhà nước phải làm thủ tục để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

3. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được áp dụng theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên của doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

5. Các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, tiếp tục thực hiện hết nhiệm kỳ. Việc áp dụng mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”

Hiện nay, nghị định số 03/2000/NĐ-CP đã hết hiệu lực, đồng thời được thay thế bởi các luật khác. Các ngành nghề kinh doanh bị cấm hoặc kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó Kinh doanh casino là loại hình kinh doanh có điều kiện. Việc kinh doanh sổ xố không phải là kinh doanh casino. Do đó, bạn không vi phạm pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo thông tin bạn đưa, bạn muốn thành lập doanh nghiệp. Thì Doanh nghiệp của bạn phải được thành lập dưới hình thức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100%. Do đó, bạn phải được cấp phép, được Nhà nước đầu tư vốn. Mặt khác, theo quy định pháp luật thì mệnh giá vé vi phạm quy định của pháp luật.

Pháp luật không có quy định rõ về có loại hình kinh doanh xổ số online tuy nhiên, các doanh nghiệp xổ số hoặc đại lý xổ số có thể phân phối vé số qua các thiết bị điện tử và phương tiện viễn thông khác. Do đó, kinh doanh xổ số online không vi phạm pháp luật.

Nếu như doanh nghiệp bạn không phải là công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì sẽ không được kinh doanh xổ số. 

Sự khác biệt lớn nhất chính là ở mục đích hoạt động, việc tự kinh doanh xổ số online của bạn nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận cho riêng mình. Còn xổ số là huy động dòng tiền sức dân để đóng góp cho ngân sách nhà nước, rồi dùng chính ngân sách ấy để xây dựng và kiến tạo quốc gia. 

Sự khác biệt này dẫn đến hành vi độc quyền xổ số bởi lẽ bạn cũng nhận ra ranh giới mỏng manh giữa trò chơi có thưởng và cờ bạc là rất mong manh.